لیست اخبار

تاریخعنوان
1402/06/04نحوه دریافت گواهینامه کنفرانس ‎
1401/03/12چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus
1400/09/17استقبال محققین از کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
1400/07/25راهنمای نگارش مقالات
1400/07/17نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1400/07/14حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1400/07/06مقالات مورد پذیرش، نحوه شرکت
1400/07/06اولین فراخوان